סדרה Ultragrout

למרווחים עד 15 מ``מ

סדרה Dekogrout

למרווחים עד 6 מ``מ

סדרה L

למרווחים עד 4 מ``מ