* הגוונים במסך שונים מעט מהגוונים במציאות, לפני רכישה יש לבדוק בקטלוג שלנו